Politica de confidențialitate

Confidentialitatea
Dent Café SRL opereaza cu datele persoanelor juridice.

Protectia datelor cu caracter personal se face conform legii numarul 677, din 2001.

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Datele clientilor nu vor fi furnizate altor parti.

Conform conditiilor legale, Vanzatorul nu va dezvalui fara autorizare nici o informatie referitoare la Cumparator. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc si numai in limitele legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor prin oferirea de promotii, informatii, Dent Cafe SRL poate oferi astfel de informatii catre terti (ex: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre). Acest lucru va avea loc exclusiv in baza unor contracte de prestari servicii intre firma Dent Cafe SRL si firmele prin care se externalizeaza serviciile.